Základní ošetřovatelská péče

  • POLOHOVÁNÍ LEŽÍCÍCH NEMOCNÝCH
  • NÁCVIK SEDU, VSTÁVÁNÍ 
  • NÁCVIK SOBĚSTAČNOSTI DENNÍMU REŽIMU 
  • POMOC PŘI ŘEŠENÍ SOCIÁLNÍCH PROBLÉMŮ
Vytvořte si webové stránky zdarma!