Speciální ošetřovatelská péče

 • OŠETŘOVÁNÍ KOLOSTOMIÍ A STOMIÍ
 • OŠETŘOVÁNÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ
 • OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH S TRACHEÁLNÍ KANYLOU 
 • CÉVKOVÁNÍ MUŽŮ I ŽEN
 • KLYSMA (NÁLEV)
 • INFÚZE, INJEKCE DO ŽÍLY
 • VYŠETŘENÍ KRVE GLUKOMETREM U DIABETIKŮ
 • PSYCHOTERAPEUTICKÉ ROZHOVORY S NEMOCNÝMI
 • PÉČE O NEFROSTOMIE, SPECIÁLNÍ KATETRY A KANYLY TYPU PICC, PEG, PORTY
  HRUDNÍ DRÉNY apod. 
Vytvořte si webové stránky zdarma!