Komu péči poskytujeme

  • PACIENTŮM / KLIENTŮM 
  • RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM
  • OSAMOCENÝM LIDEM
  • NESOBĚSTAČNÝM OBČANŮM
  • CHRONICKY NEMOCNÝM
  • LIDEM V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI 
Vytvořte si webové stránky zdarma!