Odborná ošetřovatelská péče

 • POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍ HOSPICOVÉ LÉČBY
 • PODÁNÍ A KONTROLA ORDINOVANÝCH LÉKŮ
 • ODBĚRY KRVE A JINÉHO BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
 • PREVENCE A OŠETŘNÍ DEKUBITŮ
 • OŠETŘENÍ BÉRCOVÝCH VŘEDŮ
 • PŘEVAZY
 • INJEKCE DO SVALŮ A POD KŮŽI
 • MĚŘENÍ PULSU, KREVNÍHO TLAKU, POČTU DECHŮ
 • APLIKACE MASTÍ 
 • NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU
 • OŠETŘOVATELSKÁ REHABILITACE 
Vytvořte si webové stránky zdarma!